Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Journalismin floppi kirkon jäsenmäärästä kerrottaessa

Jukka Keskitalo
Blogit Rajalla 3.1.2014 11:23

”Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.” Näin todetaan Journalistin ohjeissa, suomalaisen joukkoviestinnän etiikan ”raamatussa”.

Journalistin ohjeet ovat toimittajien oma kiteytys niistä periaatteista, joilla he työtänsä tekevät. Juhlapuheissa niihin vedotaan hanakasti. Siksi on hämmästyttävää, että journalistiset periaatteet pantiin narikkaan vuoden lopulla, kun uutisoitiin kirkon jäsenmäärästä. Esimerkkinä tästä erään uutisen ”anatomia”.

28.12.2013 eroakirkosta.fi toimitti medialle tiedotteen, jossa kerrottiin palvelun kautta kirkosta eronneiden määristä. Tämä ok. Tiedotteen sisällöllinen ja ajoituksellinen pointti oli kuitenkin se, että siinä ennakoitiin vuoden neljälle viimeiselle päivälle erovyöryä. Tiedotteen lähettäjien logiikka kulki näin: Kun saadaan kaikissa medioissa läpi mielikuva, että viimeisinä päivinä erotaan vilkkaasti, vyöry vain vahvistuu, jolloin erotaan entistä enemmän.

Suomalainen media nielaisi koukun matoineen päivineen. Lähes kaikissa lehdissä ja sähköisissä viestimissä tiedote meni läpi suurin piirtein sanasta sanaan.

Kysymys ei ole nyt siitä, etteikö mainitun tiedotteen pohjalta voisi tehdä uutista. Ongelma on siinä, että tiedote päästettiin mediassa läpi aivan sellaisenaan ilman mitään journalistista arviointia tai kommenttia. Ei sanaakaan tiedotteen taustalla olevien tahojen tavoitteista kirkon suhteen.  Ei toimittajan arviointia, miksi tämä ennakoiva tiedottaminen juuri nyt. Näyttääkin siltä, että toimitukset toimivat mekaanisina viestinvälittäjinä ilman kriittistä, journalistista panosta. Näin ne tulivat osallistuneeksi tarkasti ennalta suunniteltuun vuoden neljänä viimeisenä päivänä tapahtuneeseen pienen, tavoitteitaan voimakkaasti ajavan yhteisön vaikuttamisviestintään.

Kirkkoon saa liittyä ja siitä saa erota. Liittymisistä ja eroista pitää myös kertoa, onhan kirkko suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä yhteisö. Kysyn kuitenkin, onko median arvon ja omien periaatteiden mukaista suostua Eroa kirkosta -sivuston megafoniksi vuodesta toiseen.

Seuraa kirjoittajaa Facebookissa: https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/pages/Jukka-Keskitalo/209813015825075

Twitterissä: https://twitter.com/JukkaKeskitalo

Jukka Keskitalo

Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.

Keskustelu

Olisi lukijoiden aliarvointia olettaa, että www-palvelun osoitteen ollessa ”eroakirkosta.fi” he vielä tarvitsevat erikseen muistutuksen taustoista. ”Hei, nämä kaverit toivovat kirkosta erottavan, et lukija olisi varmaan arvannut!”

Onko kukaan kunnolla selvittänyt mikäli kyseinen toiminta on laillinen? Siinähän koko toiminta-ajatus on vahingoittaa toista yhteisöä.

Eroakirkosta tiedote nosti esiin sen tosiseikan että ev-lut kirkon tiedotuskoneisto oli systemaattisesti harhaanjohtanut vuosien ajan mediaa tiedotteineen.

Koska heille (ev-lut kirkon tiedotuskeskukselle) oli useamman vuoden ajan jo kerrottu tuosta vääristellystä tiedottamisesta, kysymys ei enää voinut olla epähuomiossa tai vahingossa tehdystä virheestä.

Kyse on ollut silkasta valehtelusta.

Tuon valehtelemisen ja kirkon ”moraalin” Vata nosti esiin hienolla tavalla, pesten kirkon propagandakeskuksen kuukausipalkkaiset ammattitiedottajat lukemin 100-0.

Lopputulokseen, eronneiden lukumäärään vuonna 2013 asialla ei ollut käytännön merkitystä. Sen sijaan sillä on sama merkitys kuin kirkon aiemmalla, väittäisin tietoisella, valehtelulla, erojen määrä tulevina vuosina (esim. 2014) kasvaa korkeammaksi kuin ilman kirkon tiedotuskeskuksen hölmöilyä.

Johan, voin vakuuttaa että lakikirjaa on jokunenkin ihminen lukenut. Mm. kirkkohallitus kanteli Eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka sitten antoikin moitteita — maistraatille, ei eroakirkosta.fi-palvelulle.

Kirkon ongelma ei tietenkään ole eroakirkosta -sivusto eikä se, miten media sivuston viesti huomioi, vaan se, että aika on ajamassa kirkon ohi eikä se kykene muuttumaan. Vai spekuloitaisiinko vielä lisää, voivatko naiset, homot tai muut ryhmät olla tasa-arvoisia. On myös hyvä huomata, että suurin osa ihmisistä ei usko Jeesukseen… Kristinuskon perussanoma lienee rakkaus ja tasa-arvo, mutta kirkko on onnistunut (viimeiset parinsataa vuotta) aikanlailla piilottamaan sen viesteissään ja toimissaan.

Onko tuohon kanteluasiaan olemassa viite tai linkki? Tietysti kirkon on mukauduttava tilanteeseen, mutta kuinka kauan ”eroakeskustapuolueesta” sivu saisi toimia, jos joku keksisi käynnistää sellaista?

Johan, päätökset ovat EOA 2051/4/05 ja EOA 3666/4/10, asiaa sivuaa myös liitykirkkoon.fi-sivustoa koskeva EOA 4148/4/10. Eroakirkosta.fi-palvelua on käsitelty kolmesti hallinto-oikeudessa, näistä kahdesti KHO:ssa saakka. Olisi kummallista, jos palvelussa olisi ilmeinen lainvastaisuus jota missään vaiheessa kukaan tuomari ei olisi havainnut.

Nähdäkseni esim. lopeta.fi toimii tupakkayhtiöitä vastaan, ydinvoima.net ydinvoimaa vastaan ja kil.fi oli puolustusvoimia vastaan. En käsitä mikä laki kieltäisi eroakeskustapuolueesta.fi-sivun. ”Ei se nyt vaan tunnu oikealta” ei kelpaa oikeudessa perusteluksi.