Kilpailukykyinen talousjärjestelmä vai ilmastonmuutoksen torjunta?

Profiilikuva
Blogit Rajalla
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip

Euroopan unioni: maailman kilpailukykyisin talousjärjestelmä – vai paras ilmastonmuutoksen torjuja?

Näihin kahteen vaihtoehtoon voi kiteyttää Euroopan kirkkojen ja Euroopan komission edustajien viime torstaina pidetyn vuoropuhelun pohdinnan. Tapasimme komission tiloissa.

Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksensa huippuunsa viritetyn kilpailukyvyn. Talouskriisit ovat olleet sen tiellä, mutta tavoitteesta ei ole luovuttu.

Kasvussa ei ole mitään pahaa. Itse asiassa köyhät kärsivät ensimmäisenä sekä kasvun puutteesta että ilmastonmuutoksesta. Kyse on siitä, minkälaista kasvu on.

Vihreä talous, jossa kasvu kytketään irti saastuttamisesta ja luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä sekä talouslasku eli degrowth ovat ratkaisuja maapallon rajojen asettamiin haasteisiin. Niista ilmastonmuutos on merkittävin.

Huomaan olevani hieman skeptinen nollakasvun ja negatiivisen kasvun suhteen.

Näen nolla- ja negatiivisessa kasvussa kaksi ongelmaa. Mainitsi jo sen, että kasvun hyytymisestä kärsivät työttömiksi jäävät ja köyhät. Toinen syy on se, että en usko maailman maiden kääntyvän nolla- tai negatiiviseen kasvuun ennen kuin on aivan pakko. Siksi vihreä talous, joka kytkee itsensä irti kestämättömästä kasvusta, on houkutteleva ratkaisu.

EU tekee hyvää työtä ilmastoasioissa. Pitkän tähtäimen tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Vieläkin voisi parantaa. Se on myös Euroopan velvollisuus, koska ilmastonmuutos on lähtöisin täältä.

Tapaamamme komission korkeat virkamiehet sitoutuvan yhtä aikaa sekä jatkuvaan kasvuun että ilmastonmuutoksen hillintään. Molempia lauluja heidän tietysti täytyykin laulaa.

Kirkkojen edustajat puolestaan muistuttivat maapallon asettamista rajoista ja ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä. On toimittava nyt, tai kustannukset ja ihmisten sekä muun luomakunnan kärsimykset kasvavat valtavasti. On etsittävä kohtuullisuutta ja riittävyyttä. Sitä että jokin riittää niille, joilla on liikaa ja ne joilla on liian vähän, saavat enemmän.

Ilmastonmuutoksen kiteytti hyvin professori Hugees Goose: Märästä tulee märempää, kuivasta kuivempaa, rikkaista rikkaampia ja köyhistä köyhempiä.