Blogit

Kirkon asiantuntijajoukko bloggaa yhteiskunnan ja kirkon rajapinnoilta.

Onko oikeudenmukaista, että kirkon jäsenet maksavat myös muiden hautaamisesta?

Blogit Rajalla 7.10.2013 06:40
Jukka Keskitalo
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.

Kysymys kirkon yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisesta on noussut jälleen keskusteluun. Taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu Valtiovarainministeriön (VM) lähiviikkoina valmistuva selvitys siitä, miten asia on jatkossa parasta hoitaa. Hienoa, että asia on edennyt. Kirkon tavoite hallitusta muodostettaessa oli, että asia saataisiin hallitusohjelmaan.

Kysymys on kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Kirkko hoitaa muutamia lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä, jotka valtio on sille antanut. Kaikkien suomalaisten hautaamisista ja hautausmaista huolehtiminen on näistä merkittävin. Nykyisin valtion seurakunnille maksama korvaus ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia nettokuluja. Kysymykseni on, onko oikeudenmukaista, että kirkon jäsenet maksavat osittain myös muiden hautaamiset?

Nykyisin kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvat kulut korvataan siten, että valtio ohjaa seurakunnille pienen osuuden yhteisveron tuotosta. Nyt kysymys ei ole siis kirkollisverosta, jota kirkon jäsenet maksat. Sen keräämisestä valtio huolehtii verotuksen yhteydessä ja kirkko maksaa valtiolle tästä palvelusta 22 miljoonaa euroa/vuosi.

VM:n työryhmä esittää kolmea vaihtoehtoista mallia. Yksi mahdollisuus on jatkaa nykyisellä mallilla. Toinen mahdollisuus on valtion budjettiavustus. Kolmantena esillä on Ruotsissa käytössä oleva kaikilta kansalaisilta perittävä hautausmaksu.

Oleellista asian ratkaisussa on mielestäni kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Oikeudenmukaista mielestäni on, että valtio korvaa kirkolle tehtävistä aiheutuvat kulut täysimääräisesti. Malli kyllä löytyy, jos tämä periaate tunnustetaan.

Rajalla -blogin kirjoittajat

Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.
Olen neljän - tai seitsemän - lapsen mummi. Ihmisten moninaisuus kiinnostaa minua. Teen töitä ihmisten osallisuuden lisäämiseksi kirkossa. Tarvittaessa nousen barrikadeille, jos ihminen tai luonto ovat vaarassa.
Kirjoittaja on kirkollinen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen tuntija. Kirkkohallituksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä rovasti bloggaa yhteiskunnasta, kestävästä kehityksestä ja luomakunnan ihmeellisyydestä. Twitter: IlkkaSip
Kirjoittaja on dosentti ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, joka on perehtynyt kristilliseen dogmatiikkaan ja Aasian uskontoihin.
Olen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori, pastori sekä viestinnän ammattilainen. Bloggaan ulkosuomalaisuudesta, maastamuutosta ja suomalaisista paluumuuttajista. Kaikille niille, joita ulkosuomalaisuus koskettaa välillisesti tai suoraan. Ulkosuomalaisuuden kokemusta minulla on Belgiasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.
Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, TT, VTM, dos.
Kirjoittaja on kirkkohallituksessa oppilaitosyhteistyön asiantuntija, joka innostuu herkästi keskustelusta ja haluaa pitää mielensä avoimena.
Kirjoittaja on verkkoviestintäpäällikkö Kirkon tiedotuskeskuksessa, joka aiemman työuransa on työskennellyt digitaalisten innovaatioiden parissa, mutta ehti ennen digiuraansa opiskella myös teologiksi.
Työskentelen perheneuvonnan kouluttajana Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasioiden yksikössä. Parisuhteiden dynamiikka sekä mielen ja sielun salaisuudet sytyttävät ja innostavat oppimaan koko ajan lisää.
Kirjoittaja Kirkkohallituksen johtava asiantuntija ja yliopiston dosentti. Kirkon yhteiskunnallinen työ, kirkon läsnäolo arjessa ja digiviestintä. - Suomen suurtyöttömyys on kansallinen tragedia, johon pitää suunnata aikaa, voimia ja taloudellista tukea.
Kirjoittaja on Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Kirjoittaja asuu Omanissa, Lähi-idässä, jossa hän johtaa uskontojenvälistä dialogikeskusta ja tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan rajapintaa islamilaisesta viitekehyksestä käsin.
Kirjoittaja toimii kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden yksikön johtajana.