Onko oikeudenmukaista, että kirkon jäsenet maksavat myös muiden hautaamisesta?

Profiilikuva
Blogit Rajalla
Kirjoittaja on kansliapäällikkö, joka pohtii uskontoa ja kirkkoa julkisessa tilassa.

Kysymys kirkon yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisesta on noussut jälleen keskusteluun. Taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu Valtiovarainministeriön (VM) lähiviikkoina valmistuva selvitys siitä, miten asia on jatkossa parasta hoitaa. Hienoa, että asia on edennyt. Kirkon tavoite hallitusta muodostettaessa oli, että asia saataisiin hallitusohjelmaan.

Kysymys on kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Kirkko hoitaa muutamia lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä, jotka valtio on sille antanut. Kaikkien suomalaisten hautaamisista ja hautausmaista huolehtiminen on näistä merkittävin. Nykyisin valtion seurakunnille maksama korvaus ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia nettokuluja. Kysymykseni on, onko oikeudenmukaista, että kirkon jäsenet maksavat osittain myös muiden hautaamiset?

Nykyisin kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvat kulut korvataan siten, että valtio ohjaa seurakunnille pienen osuuden yhteisveron tuotosta. Nyt kysymys ei ole siis kirkollisverosta, jota kirkon jäsenet maksat. Sen keräämisestä valtio huolehtii verotuksen yhteydessä ja kirkko maksaa valtiolle tästä palvelusta 22 miljoonaa euroa/vuosi.

VM:n työryhmä esittää kolmea vaihtoehtoista mallia. Yksi mahdollisuus on jatkaa nykyisellä mallilla. Toinen mahdollisuus on valtion budjettiavustus. Kolmantena esillä on Ruotsissa käytössä oleva kaikilta kansalaisilta perittävä hautausmaksu.

Oleellista asian ratkaisussa on mielestäni kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Oikeudenmukaista mielestäni on, että valtio korvaa kirkolle tehtävistä aiheutuvat kulut täysimääräisesti. Malli kyllä löytyy, jos tämä periaate tunnustetaan.