Elämäsi tärkein päätös

Blogit Rajalla

Minkä ajattelet olevan oman elämäsi tärkein päätös? Se, missä asut? Mitä alaa opiskelet? Mitä töitä teet? Millaisessa työpaikassa olet? Kenen kanssa menet naimisiin tai jaat yhteisen asuntolainan? Minä väitän, ettei mikään näistä.

On aina mahdollista muuttaa toiselle paikkakunnalle tai toiseen maahan. Työpaikkaa voi vaihtaa ja aina voi opiskella uuden alan. Puolisosta voi erota ja asunnon myydä. Mutta on yksi sidos, jota et saa koskaan katki. Se on yhteinen vanhemmuus.

Yhteinen lapsi sitoo kaksi aikuista yhteen näkymättömin, mutta ikinä katkeamattomin sitein. Vanhemmuus vaatii aikuisuutta, vastuunottoa ja omien tarpeiden sivuun laittamista silloin kun lapsen etu niin vaatii. Vanhemmuus tarkoittaa sitoutumista koko elämänmittaisesti lapseen ja pitkäkestoista sidoksissa oloa hänen toiseen vanhempaansa.

Lapsen koko elämän kannalta on ratkaisevan tärkeää, että hänen vanhempansa, asuivat he sitten yhdessä tai eivät, kykenevät yhteistyöhön häneen liittyvissä asioissa. Aikuisten välisissä huoltajuus-, elatusmaksu- ja tapaamisriidoissa kärsii eniten viaton osapuoli, lapsi.
Niissä sodissa otetaan pahimmillaan käyttöön rankimmat keinot ja raskaimmat aseet.

Jos isä- tai äitikandidaatin kanssa on vaikea tulla toimeen ja jos asioita ei saa sovittua aikuismaisesti neuvotellen, ei kannata tehdä yhteistä lasta. Kannattaa miettiä tarkkaan, kenen kanssa vanhemmuutta ryhtyy jakamaan, sillä hänessä on kiinni lopun elämäänsä. Ja lapsi molemmissa vanhemmissaan. Lapsi ei korjaa huonoa liittoa eikä riitä tyhjän ihmissuhteen täytteeksi.

Joskus tilanteeseen herätään vasta silloin kun yhteinen lapsi on jo olemassa ja huomataan, että yhteiselo ei onnistukaan. Lapseen liittyvistä asioista on kuitenkin saatava sovittua. Kaikista riitaisimmissa tapauksissa päätöksen tekee tuomioistuin.

Silloin kun vanhempien välit ovat tulehtuneet eivätkä keskinäiset neuvottelut onnistu, tulisi yhteiskunnan pitää pienimmän puolta ja turvata lapsen edun toteutuminen mahdollisimman hyvin. Eroavien vanhempien tulisi päästä perheasioiden sovitteluun mahdollisimman pikaisesti. Pitkittyessään asiat ja riitaisat ihmissuhteet helposti vain pahenevat.

Lapsi ja lapsen elämään liittyvien asioiden pitäisi tulla huomioiduksi kaikissa virastoissa ja päätöksen teon eri portaissa. Koko yhteiskunta tulisi saada käännetyksi lapsimyönteisempään suuntaan. Alkaen heidän vanhemmistaan.

Perheasioiden sovittelua tarjoavat kirkon perheasiain neuvottelukeskukset sekä kuntien perheneuvolat ja sosiaalitoimistot.