Yritysvastuu: Pelkkää utopiaa?

Ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät riskit ovat hallittavissa, asiantuntija väittää.

talous
Teksti
Taina Kivelä

Moni yritys tavoittelee vastuullisuutta toimissaan. Silti ympäristövahingot, lapsityövoima ja väärinkäytökset ovat uutisten kestoaiheita. Yritysvastuneuvonantaja Mikael Niskala, onko vastuullisuus vaikeaa?

 ”Yritysvastuu riippuu toimialasta, toimintaympäristöstä ja sidosryhmistä. Globaalissa monimutkaisten arvoketjujen taloudessa ja muutoksen keskellä vastuullisuus voi olla hyvinkin haastavaa.”

Miten se voisi onnistua?

”Täytyy tunnistaa olennaiset asiat ja keskittyä niihin. Yleisesti tärkeitä ovat ympäristö ja eettiset liiketavat, esimerkiksi korruption ja lahjonnan vastustaminen. Sosiaalinen vastuu, erityisesti ihmisoikeuskysymykset koko toimitusketjussa, ovat tärkeitä. Pitää olla laajasti selvillä kaikista riskeistä, jotka liittyvät liiketoimintaan.”

”Tunnistamisen jälkeen määritellään periaatteet, joilla riskit hallitaan. Sitten jalkautetaan nämä periaatteet, lisätään tietoisuutta ja osaamista vastuuasioissa. Sen jälkeen seurataan, valvotaan, korjataan virheet ja kehitetään toimintaa.”