Viherpesuloita ja yliviritettyä mainospuhetta – "Eihän meillä muuta olekaan kuin vastuullisia yrityksiä"

Vastuullisuutta hakeva sijoittaja törmää markkinoiden villiin länteen, jossa vastuullisuuden määrittelee yritys itse.

Euroopan unioni
Teksti
Miina Viljanen

Vastuullisuus on tämän päivän yksi tehokkaimpia markkinointikeinoja. Sijoittajat haluavat tuntea olevansa ympäristön ja oikeudenmukaisuuden asialla, joten yritysten on tarjottava markkinoille vihreitä vaihtoehtoja.

”Eihän meillä enää muuta olekaan kuin vastuullisia yrityksiä”, sanoo Aalto-yliopiston apulaisprofessori Hanna Silvola. 

Silvola on tutkinut vastuullisuutta sijoittajien näkökulmasta jo kymmenen vuoden ajan.

Vastuulliselle sijoittamiselle ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, mutta yleisimmin sanaparilla viitataan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Periaatteet allekirjoittanut yritys sitoutuu huomioimaan ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan sijoituspäätöksissään.

Näistä periaatteista puhutaan myös englanninkielisellä lyhenteellä ESG, joka tulee sanoista environmental, social ja governance.