Hyötyjä maksamaan

Länsimetro toi monelle asunnonomistajalle ansiotonta arvonnousua.

raha
Teksti
Tuukka Saarimaa

Länsimetro aloitti liikennöinnin useiden viivästysten jälkeen marraskuussa 2017. Metro parantaa uusien asemien läheisyydessä sijaitsevien asuntojen saavutettavuutta, säästää asukkaiden aikaa ja lisää matkustusmukavuutta. Toisaalta metro on aiheuttanut julkisen liikenteen uudelleenjärjestelyjä, joiden myötä joidenkin alueiden saavutettavuus on jopa heikentynyt.

Asuntomarkkinoilla metron vaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään. Helsingin kaupungin erikoistutkijan Oskari Harjusen hiljattain ilmestyneen tutkimuksen mukaan asuntojen hinnat nousivat merkittävästi tulevien metroasemien lähettyvillä heti metron rakentamisen alettua vuonna 2010. Rakentamisen aloittaminen voidaan nähdä hetkenä, jolloin asuntomarkkinatoimijat olivat varmoja, että saavutettavuus tulee muuttumaan.

Tutkimus perustuu tuhansien yksittäisten asuntokauppojen tilastolliseen analyysiin vuosina 2003–2016. Tutkimuksessa vertailtiin metroasemien läheisyydessä sijaitsevien asuntojen kauppahintoja sellaisiin verrokkikauppoihin, joihin metrolla ei ollut vaikutusta. Oletuksena on, että näiden ryhmien asuntojen hintakehitys olisi ollut samanlainen, jos metroa ei olisi rakennettu. Jos ryhmien hintakehitys todellisuudessa eriytyi, voidaan eriytyminen uskottavasti tulkita juuri metrosta johtuvaksi.