Valtio myi aikoinaan pilkkahinnalla kultaesiintymän: Nyt miljardien arvoinen kaivos sai luvan lisätä päästöjä Lapin jokiin

Uutisanalyysi: Kaivosyhtiö hyötyy merkittävästi purkuputkiluvasta. Se mahdollistaa tuotantomäärien ja voittojen kasvattamisen.

Kesällä 2017 Kittilän kultakaivoksen omistaja, kanadalainen Agnico Eagle halusi laajentaa vuosittaista louhintamäärää 1,6 miljoonasta tonnista kahteen miljoonaan tonniin.

Kaivos lähetti lupaviranomaiselle, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, uuden ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen.

Nyt viranomainen on tehnyt luvasta päätöksen, jossa se sallii kaivosyhtiön laskevan puhdistettuja jätevesiä purkuputken kautta Loukiseen.

Joki on pituudeltaan 60 kilometriä ja yhtyy suurempaan Ounasjokeen Levin matkailukeskuksen lähettyvillä. Joen latvaosat ovat osa suojelualuetta ja viranomaiset ovat selvittäneet purkuputken vaikutuksia vesistöön.

Purkuputkesta aiheutuva ympäristöriski on arvioitu sen verran vähäiseksi, että viranomainen heltyi antamaan kaivosyhtiölle luvan lisäpäästöihin.