Liikahdusta odottaessa

Suomessa on niukasti tilausta Harry Harkimon perustamalle vaihtoehtoliikkeelle, arvioi vaalitutkija Kimmo Grönlund.

suoraan sanoen
Teksti
Petteri Lindholm

Kansanedustaja Harry Harkimon perustama Liike Nyt haluaa muuttaa suomalaista päätöksentekoa eurooppalaisten vaihtoehtoliikkeiden kuten Ranskan Macronin liikkeen ja Italian Viiden tähden liikkeen vanavedessä. Onko Suomessa tilausta puolueiden ulkopuolelle asettuvalle liikkelle, vaalitutkija Kimmo Grönlund?

”Tuskin vastaavalla tavalla kuin Euroopassa. Euroopassa menestyneitä liikkeitä yhdistää korruption vastustus ja niiden luoma toivo finanssikriisin jälkeisen talousahdingon helpottamisesta. Suomessa on kyllä osallistumishalukkuutta, muttei samanlaisia suuria massoja liikkeelle saavia ongelmia.”

Liikkeen keskiössä on sen verkkosivuilla toimiva alusta, jossa kirjautuneet käyttäjät voivat äänestää liikkeen päätöksistä ja keskustella. Mitä etuja tällainen alusta tuo?

”Kansalaismielipiteen mittaaminen on hyvä idea, mutta minulle on epäselvää, mihin mielipiteiden mittaaminen johtaa, kun Harkimon liike esittää toimivansa ilman ideologiaa. Tällöin se uhkaa jäädä pelkäksi kansalaismielipiteen jatkoksi vailla edustajia ja kannattajakuntaa, joita yhdistäisi sitoutuminen tiettyihin arvoihin. Kansalaismielipidettä nettiäänestyksillä mittaava järjestelmä olisi parempi järjestää julkisvallan toimesta niin, että kaikki päätöksentekijät olisivat sitoutuneita huomioimaan ihmisten kannat.”