Vuotava demokratia

Analytiikkaa tarjoavat yritykset kuten Google, Meta ja Tiktok ovat saaneet tietoa siitä, keitä ehdokkaita käyttäjät ovat tarkastelleet vaalikonetulosten pohjalta.

demokratia
Teksti
Pipsa Havula

Lähes joka toinen äänestysikäinen käyttää vaalikoneita eduskuntavaaliehdokasta etsiessään. Se tarkoittaa noin kahta miljoonaa suomalaista. Nyt on paljastunut, että useiden vaalikoneiden tietosuojassa on aukkoja. Tietoa siitä, keitä ehdokkaita käyttäjät ovat tarkastelleet tulosten pohjalta, on vuotanut suoraan analytiikkaa tarjoavien yritysten, kuten Googlen ja Metan, haltuun.

Asian selvitti keväällä Turun yliopiston tietotekniikan laitoksella toimiva tutkimusryhmä. Se tutkii suomalaisten verkkosivujen tietovuotoja osana datavetoista kulttuuria koskevaa IDA-hanketta. Yhdestätoista tarkastellusta vaalikoneesta ainakin kuudesta oli vuotanut tietoja ulkopuolisille yrityksille.

Käytännössä analytiikkayritykset ovat saaneet tiedot kaikista niistä ehdokkaista ja puolueista, joiden profiileita käyttäjät ovat vaalikoneen täyttämisen jälkeen klikkailleet. Oletettavaa on, että vaalikoneessa tarkastellaan lähemmin etenkin niitä ehdokkaita ja puolueita, jotka äänestysmielessä eniten kiinnostavat.

Sitä, miten käyttäjä on vastannut vaalikoneen yksittäisiin kysymyksiin, ei tiettävästi ole vuotanut.