Tuloerot kapenivat Suomessa vuosi­kymmeniä – sitten tuli Esko Ahon hallituksen vero­uudistus

Tuloeroista on kattavasti tietoa 1960-luvulta asti. Suurimmillaan erot olivat silloin, kun mittaaminen alkoi.

varallisuus
Teksti
Frida Keränen

Suomalaisten tuloerot olivat vuonna 2021 suurimmillaan neljääntoista vuoteen. Parhaiten ansaitsevien tulot nousivat vuoden aikana huomattavasti, kun taas keskituloisilla ne nousivat vain hieman ja pienituloisilla jumittivat lähes paikoillaan. 

Suurituloisimman kymmenesosan tulot nousivat keskimäärin 5 827 eurolla, selviää Tilastokeskuksen uudesta tulonjakotilastosta. Tuohon ryhmään kuuluivat ne, joille jäi verojen ja muiden lakisääteisten maksujen jälkeen käteen enemmän kuin 3 970 euroa kuussa. 

Pienituloisilla tulot kasvoivat vuodessa keskimäärin vain 183 eurolla. Usein käytetyn määritelmän mukaan pienituloisiksi lasketaan kaikki, joiden tulot ovat vähemmän kuin 60 prosenttia kansalaisten mediaanituloista. Se tarkoittaa, että käteen jäi kuussa 1 350 euroa. Tämän rajan alla elää lähes 719 000 suomalaista. 

Keskituloisiksi määritellään Tilastokeskuksen jaottelussa suurituloisimman kymmenyksen ja neljän pienituloisimman kymmenyksen väliin jäävä väestönosa. Heidän tulonsa kasvoivat muutamilla sadoilla euroilla.