Tämän takia eläkeneuvottelut junnaavat – Suomella on omalaatuinen järjestelmä

Nykyisellään järjestelmä torjuu köyhyyttä. Tulevaisuudessa eläkkeen riittävyys ja talouden vakaus ovat koetuksella.

eduskunta
Teksti
Mikko Huotari

Jos Suomen nykyistä eläkejärjestelmää ei muuteta, on uhkana, että etuuksista tulee riittämättömät ja järjestelmästä kestämätön.

Tähän päätelmään tulee London School of Economicsin professori Nicholas Barr kansainvälisessä arviossa Suomen eläkejärjestelmästä, jonka Eläketurvakeskus julkaisi viime vuonna.

Barrin arvioissa kuitenkin todetaan, että Suomen eläkejärjestelmä ei ole kriisissä. Se on rakennettu hyvin ja nykymuodossaankin palvelisi pitkälle tulevaisuuteen. Vahvuuksia ovat muun muassa kattavuus ja se, että järjestelmä toimii hyvin useimpien ihmisten kohdalla.

Väestön ikärakenteen muutos heikentää pitkällä aikavälillä järjestelmän riittävyyttä ja kestävyyttä. Jos eläkeikää ei nosteta, ihmiset saavat tulevaisuudessa pienempää työeläkettä. Kestävyys puolestaan on tärkeä Suomen talouden vakauden kannalta.

Riittävyys ja kestävyys ovat nyt käytävissä eläkeuudistusneuvotteluissa kiistakapuloina.