Kiire nollaan

Europarlamentaarikoilla on eriävät näkemykset siitä, pitääkö Suomen tehdä ilmastotalkoissa enemmän kuin muiden.

Euroopan unioni
Teksti
Karoliina Paananen

Lokakuussa mitataan eurooppalaisen ilmastopolitiikan kunnianhimon taso, kun parlamentaarikot kokoontuvat Strasbourgiin käsittelemään EU:n ilmastolakia.

Unioni pyrkii sen avulla nollanettopäästöihin eli ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Silloin EU:ssa ei aiheutettaisi enempää päästöjä kuin jäsenet pystyvät hiilinieluilla sitomaan.

Epävarmaa on, miten tavoite oikeastaan saavutetaan ja miten vastuuta jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Selvää on, että jäsenmailla on edessään isoja päästöleikkauksia.

Vuosina 1990–2018 EU vähensi kasvihuonekaasupäästöjään 23 prosenttia, joskin alueen talous kasvoi samalla aikavälillä 61 prosenttia. Nyt samassa ajassa pitäisi pystyä liki neljä kertaa yhtä suuriin leikkauksiin.