Suomi on Pohjolan kummajainen: Opintotuen tulorajan nosto olisi kaivattu kädenojennus 270 000 opiskelijalle

Uutisanalyysi: Moni näyttää varovan tulorajan ylitystä, sillä tukien maksaminen jälkikäteen on useille tuskallista.

Maria Ohisalo
Teksti
Mikko Niemelä

Valtiovarainministeriön virkamiehet julkaisevat säännöllisin väliajoin ideapaperin, jonka tarkoitus on herättää poliittista keskustelua työllisyydestä. Virkamiehet listaavat joukon keinoja, joilla työllisyyttä saataisiin nostettua. Poliitikkojen tehtävä on panna ehdotuksia käytäntöön tai hylätä niitä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen työllisyystavoite on vähintään 60 000 uutta työpaikkaa. Ministeriön ideapaperin mukaan tavoitteisiin päästään kokonaisuudella, joka koostuu kolmesta teemasta: eläkeputken poisto, työttömyysetuuksien tiukentaminen ja esimerkiksi opintoetuuksien rukkaaminen.

Virkamiehet arvioivat ”karkeasti”, että näillä toimilla Suomi saisi hallituskauden tai pidemmällä aikavälillä tavoitellut uudet työpaikat, jos valmistelutyö sujuu joustavasti ja kaikki menee hyvin.

VM:n virkamiespaperin vähäisimmät työllisyysvaikutukset arvioidaan syntyvän opintoetuuksien muutoksilla. Uusia työpaikkoja syntyisi 5 000.

Ikääntyneiden ihmisten kokonaisuus, johon kuuluu muun muassa eläkeputken poisto, toisi arviolta 30 000 uutta työpaikkaa. Työttömyysetuuksien rukkaaminenkin toisi virkamiesten arvioissa uusia työpaikkoja 25 000.