Suomen ja Ruotsin sijoitettava pysyvästi joukkoja toistensa maaperälle, vaativat maiden entiset puolustusministerit

SK julkaisee entisten puolustusministereiden mielipidekirjoituksen kokonaisuudessaan.

nostot
Teksti
Jan-Erik Enestam Björn Von Sydow

Suomen puolustusministeriä vuosina 1999–2003 toiminut Jan-Erik Enestam ja Ruotsin puolustusministerinä 1997–2002 toiminut Björn von Sydow vaativat kirjoituksessaan maiden välisen sotilasyhteistyön voimakasta tiivistämistä. Heidän mielestään maiden tulisi sijoittaa pysyvästi joukkoja toistensa maaperälle. SK julkaisee tekstin kokonaisuudessaan. Ruotsissa Svenska Dagbladet -lehti julkaisi mielipidekirjoituksen 22. tammikuuta. 

 

Venäjän joukkojen lisääminen Ukrainan rajalle ja vaatimukset, että Nato ei laajene sen lähialueille, ovat ristiriidassa eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen kanssa. Ruotsi ja Suomi ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ja ovat päättäväisesti puolustaneet oikeuksiaan tehdä itsenäisesti turvallisuuspoliittisia valintojaan. Venäjän toiminta vahvistaa käsitystämme siitä, että Ruotsin ja Suomen täytyy jatkaa yhteistyön syventämistä. Haluamme tällä kirjoituksella osoittaa syventämisen seuraavat askeleet.

Kun olimme maidemme puolustusministereitä, meillä oli aktiivista vuoropuhelua ja toimimme läheisesti yhteistyössä siitä huolimatta, että Ruotsi ja Suomi tekivät 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa tekivät hyvin erilaiset arviot lähialueidemme turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Venäjän toimet Georgiassa, Krimin haltuunotto ja toimet itäisessä Ukrainassa olivat samansuuntaisia turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tekemiemme arvioiden kanssa.