SK tutki: Kansa tukee hallituksen leikkauslinjaa

Suomalaiset antavat tukensa säästöille, mutta kokevat ne vahvasti epäoikeudenmukaisiksi. Se voi olla hallituksen heikko kohta.

hallitus
Teksti
Pauliina Penttilä

Suomalaisista kolme neljästä on sitä mieltä, että hallituksella on vahva toimivalta tehdä suunnittelemiaan säästöjä, ja 70 prosenttia pitää niitä välttämättöminä Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi. Tiedot selviävät kyselytutkimuksesta, jonka Suomen Kuvalehti teetti Taloustutkimuksella kesäkuun alussa.

Toisaalta suomalaiset kuitenkin kokevat säästöt epäoikeudenmukaisiksi. Reilut 70 prosenttia katsoo, että hallituksen päättämät sopeutustoimet eivät kohtele kaikkia suomalaisia oikeudenmukaisesti, ja yhtä monen mielestä ne suosivat niitä, joilla menee jo ennestään hyvin.

Neljä viidestä ei katso sopeuttamisen parantavan köyhien ja syrjäytyneiden asemaa. Peräti 91 prosenttia on sitä mieltä, että rikkaiden asema ei heikkene. Näin asian näkevät myös hyvin toimeentulevat itse: johtavassa asemassa olevista 96 prosenttia katsoo rikkaiden säilyttävän asemansa.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikön Juho Rahkosen mielestä arvot näyttävät yllättävän kovilta. Hallituksen toimivallan kannatus on erittäin suuri, vaikka vastaajat ovat kirkkaasti sitä mieltä, että säästöt osuvat heikkoihin.

”Tässä voi olla vähän sellaista talvisodan henkeä, että nyt on säästettävä, vaikka se koskee”, Rahkonen sanoo.