SK selvitti: Koronatukia takaisinperitty ely-keskuksien kautta 126 yritykseltä – kolme tapausta edennyt oikeuteen

Elyjen jakamien tukien perintäpäätöksiä voi tulla vielä lisää, koska tarkastukset ovat osittain kesken. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV selvittää tukien vaikutuksia yrityksiin.

koronavirus
Teksti
Mikko Niemelä

Koronatukia on jaettu yrityksille usealta eri luukulta jo toista vuotta. Alueelliset ely-keskukset ovat olleet yksi tuen jakajista. Ne ovat jakaneet tukia pienehköille, muutaman hengen yrityksille. Business Finland on puolestaan keskittynyt jakamaan tukia isommille yrityksille.

Suomen Kuvalehti kävi läpi ely-keskusten myöntämiä tukia ja niihin liittyviä takaisinperintöjä.

Tukia on myönnetty reilun vuoden aikana noin 22 500 kappaletta 335 miljoonalla eurolla. Elyiltä kerättyjen tietojen mukaan takaisinperintäpäätöksiä on tehty 126 yritykselle.

Takaisinperittyjen koronatukien yhteissumma oli syyskuun lopulla 2021 noin 700 000 euroa. Takaisinperintöjen määrä on noin 0,2 prosenttia koko tukisummasta. Lisäksi takasinperittävään summaan lisätään lain mukainen korko: kolme prosenttiyksikköä ja viivästyskorko, jos maksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä.

Yritykset ovat palauttaneet myös vapaaehtoisesti tukia takaisin, jos on ilmennyt, ettei tuelle ole ollut tarvetta. Vapaaehtoiset palautukset eivät ole SK:n pyytämässä aineistossa mukana. Yle on aiemmin uutisoinut, että yli tuhat yritystä on joutunut palauttamaan Business Finlandin ja ely-keskusten maksamia koronatukia. Lukuun on laskettu myös vapaaehtoiset palautukset.