Sipilän johtama keskusta ei kannata Sipilän hallituksen esitystä valinnanvapauden asiakasseteleistä

Keskusta ehdottaa lausunnossaan, että maakunnat saisivat itse päättää asiakassetelin käyttöönotosta.

politiikka
Teksti
Mikko Niemelä

Keskustan puoluehallitus on lausunut pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen esityksestä niin kutsutusta valinnanvapausesityksestä.

Keskusta suhtautuu kriittisesti asiakasseteliä koskevaan lakipykälään (§ 24), jossa määritellään, mihin kaikkiin terveyspalveluihin maakunnan tulee tarjota asiakasseteliä. Seteliä pitäisi tarjota muun muassa pieniin kirurgisiin toimenpiteisiin ja kiireettömään leikkaustoimintaan.

Keskustan mielestä on tarkkaan harkittava, miten laajasti, yksityiskohtaisesti ja velvoittavasti asiakasseteli määritellään.

Keskustan puoluehallitus kirjoittaa lausuntoonsa, että laajamittaisesti toteutettuna asiakassetelin vieminen erikoissairaanhoitoon saattaa vaarantaa lääkärien ja hoitajien peruskoulutuksen. Vaarassa ovat keskustan mielestä myös erikoislääkärikoulutuksen järjestämisen sekä ympärivuorokautisen päivystysvalmiuden turvaaminen.

Keskusta ehdottaa lausunnossaan, että maakunnat saisivat itse päättää asiakassetelin käyttöönotosta.