Karenssi jäi tyhjäksi lupaukseksi

Sipilän hallituksen sitoumus ministerien karenssimenettelystä ei toteutunut. Anne Berner ei koskaan tehnyt SEB-tehtävästään ilmoitusta virkamieseettiselle neuvottelukunnalle.

politiikka
Teksti
Jarno Liski

Hallinnon pyöröovi-ilmiö tai tarkemmin sen pelisääntöjen puute on herättänyt Suomessa keskustelua toistuvasti.

Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa julkisen hallinnon avainpaikoilta siirrytään yritysten tai järjestöjen palvelukseen tai päinvastoin.

Viime vuosina pelisääntöjä on pyritty luomaan. Vuonna 2013 asetettiin valtion virkamieseettinen toimikunta, ja sen suositusten mukaisesti säädettiin pari vuotta sitten virkamieslakiin muutos, joka mahdollistaa karenssin arkaluontoisiin tietoihin käsiksi pääseville virkamiehille.

Ministerien osalta karenssi jäi vapaaehtoisuuden varaan. Sipilän hallitus sitoutui vuonna 2015 noudattamaan toimikunnan suositusta. Sen mukaan ministerit ilmoittaisivat virkamieseettiselle neuvottelukunnalle hyvissä ajoin aikeistaan siirtyä uusiin tehtäviin välittömästi ministeripestin jälkeen.