Satoja miljoonia infraan, 14,5 miljoonaa euroa valvojalle – Stuk odottaa yhä Fennovoiman turvallisuusselvityksiä

Laitoksen automaatiosuunnittelu on edennyt toivottua hitaammin, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht.

Fennovoima
Teksti
Mikko Niemelä

Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoella on valtava ponnistus Fennovoimalle ja ydinvoimalan venäläiselle laitostoimittajalle Rosatomille, mutta se on sitä myös valvovalle viranomaiselle eli Säteilyturvakeskus Stukille.

Viranomainen on tehnyt ydinenergialain edellyttämää turvallisuusarviota jo viisi vuotta, vuodesta 2015 lähtien.

Stukin projektipäällikkö Janne Nevalainen kertoo, että viranomainen ja Fennovoima kokoustavat joka viikko turvallisuusarvioon liittyvistä säteily- ja ydinturvallisuusasioista. Sähköpostia vaihdetaan päivittäin.

”Fennovoiman hanke työllistää osa-aikaisesti noin sata Stukin asiantuntijaa turvallisuuteen liittyvissä asioissa.”

Lain mukaan Fennovoiman täytyy maksaa valvonnasta aiheutuvat kustannukset. Sama käytäntö koskee jo käynnissä olevia ydinvoimalaitoksia ja esimerkiksi Posivan ydinjätteen loppusijoituslaitosta. Fennovoima on maksanut viranomaistyöstä Stukille vuosina 2007–2019 noin 14,5 miljoonaa euroa.