Riitaisa eläkesopu voi hankaloittaa tulevia neuvotteluja

Akavalla jäi paljon hampaankoloon.

eduskunta
Teksti
Mikko Huotari

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopuun työeläketurvaan tehtävistä muutosehdotuksista torstaina, mutta Akava päätti jättäytyä sopimuksen ulkopuolelle. EK:n, SAK:n ja STTK:n hallitukset ovat hyväksyneet eläkeratkaisun.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvottelutuloksen keskeisimpiä kohtia ovat työurien pidentäminen, kestävyysvajeen supistaminen ja eläkekarttumien yhtenäistäminen. Ehdotus sisältää myös uusia tapoja siirtyä eläkkeelle.

Palkansaajajärjestöjen välille jäi neuvotteluissa juopa, koska Akavan ajamat, karttumia koskevat kannustimet jäivät neuvottelutuloksen ulkopuolelle.

Akavan hallitus ilmoitti, ettei se hyväksy työura- ja eläkeuudistuksessa saavutettua neuvotteluratkaisua.

”Nyt tehdyn ratkaisun suurimpia häviäjiä ovat ammattiryhmästä riippumatta kaikki ne työntekijät, jotka jaksavat pakertaa vähintään 65-vuotiaiksi”, sanoi Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.