Reijo Karhinen ja Björn Wahlroos taistelevat finanssimarkkinoiden herruudesta

Osakkeenomistajien etu ja osuustoiminta ovat törmäyskurssilla.

Björn Wahlroos
Teksti
Kustaa Hulkko

Maanantai, 14. joulukuuta 2015, oli dramaattinen päivä Suomen finanssimarkkinoilla.

Suurin kotimainen finanssiryhmä OP ilmoitti saaneensa samana päivänä kirjeen Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV). Kilpailuviranomainen selvitti OP:n roolia ja toimintaa kotitalouksien pankki- ja vakuutusmarkkinoilla. Se oli erityisen kiinnostunut OP:n asiakasbonuksista.

KKV:n toimenpiteiden taustalla oli vahinkovakuutusyhtiö If, jonka omistaa sataprosenttisesti finanssikonserni Sampo. If oli pyytänyt KKV:tä selvittämään, onko OP:lla määräävä markkina-asema vähittäispankkitoiminnassa.

Ifin mukaan oli myös aihetta tutkia, käyttääkö OP asemaansa väärin sitomalla yhteen asuntoluotot ja vahinkovakuutuksen, ja myykö OP vahinkovakuutuksia kotitalouksille alle tuotantokustannusten.

OP:n johto torjui päättävästi Ifin tulkinnat. Sen mukaan väitteet määräävästä markkina-asemasta olivat perättömiä, sillä OP:n markkinaosuudet vaihtelevat eri palveluissa 20 prosentista 38 prosenttiin.