Puusta mekko tai mäntyä tankkiin – mitä Äänekosken biomyllyssä oikein valmistetaan?

Metsä Fibren tehtaassa on tarkoitus tehdä tuotteita, joita ei välttämättä vielä osata edes kuvitella.

Äänekoski
Teksti
Jarmo Raivio

Se rakennetaan Äänekoskelle – jos rakennetaan. Se maksaa 1,1 miljardia euroa. Se työllistää erään laskutavan mukaan 2500 ihmistä. Mutta mitä se oikein valmistaa?

Suomalainen Metsä Fibre ilmoitti keskiviikkona valmistelevansa uuden ”biotuotetehtaan” rakentamista Äänekoskelle. Jämptistä teollisuusajattelusta poiketen rakentaja ei ole vielä aivan varma, mitä tehdas lopulta valmistaa. ”Vaihtoehtoja on vielä erittäin paljon”, totesi Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä Kauppalehden haastattelussa.

Tai se on aivan varma, että tehdas valmistaa havusellua – ja paljon. Äänekosken selluntuotanto lähes kolminkertaistuu. Uusi tehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa, se korvaa käyttöikänsä päähän tulevan vanhan Ääneskosken sellutehtaan, jonka vuosituotanto on 0,5 miljoonaa tonnia.

Havusellun valmistaminen ei sinänsä ole mikään uusi bioinnovaatio.

Rankasti yksinkertaistaen tehtaan toisesta päästä syötetään sisään varhaiskeski-ikäisiä havupuita, kymmeniä vuosia kasvaneita, mutta vielä liian hentoja tukkipuuksi. Toisesta päästä tulee ulos paaleja, joihin on kasattu päällekkäin jättinippu kuivattuja selluloosa-arkkeja. Alku- ja loppupään välillä puuta keitetään kemikaalien kanssa korkeassa lämpötilassa, jolloin hieman yli puolet siitä liukenee pois, ja jäljelle jää sellukuituja.