Tuettua työtä

Palkkatuen määrärahoja hilattiin kokeeksi ylöspäin.

Jari Lindström
Teksti
Mikko Niemelä

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista selviää, kuinka paljon TE-keskukset ovat eri vuosina varanneet rahaa palkkatukeen ja starttirahoihin. Palkkatukea maksetaan esimerkiksi yrityksille, jotta ne palkkaisivat hankalasti työllistyviä henkilöitä.

Tilastojen tulkintaa sekoittaa hieman se, että työllistämistä edistäviin tukiin varataan tietty summa joka vuosi, mutta maksuun tuet voivat mennä vasta seuraavan vuoden puolella. Määrärahat siis liikkuvat vuosien yli ja maksetut ja varatut rahat menevät ”päällekkäin” joka vuosi.

Suomen Kuvalehti pyysi ministeriöstä tietoja palkkatukeen varatuista rahoista vuosilta 2010–2017. Palkkatukitiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.