Pakkoliitokset uhkaavat koko kuntauudistusta

Kuntauudistuksen onnistumisella on vaikutus Kataisen seuraajaan.

Eero Heinäluoma
Teksti
Heikki Vento

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok) kuuden puolueen hallituksen tavoite pienentää talouden kestävyysvajetta on vaarassa jäädä seuraavien hallituksien tehtäväksi. Kataisen ministeristön toimikaudesta on jäljellä hieman yli vuosi, ja osa keskeisistä päätöksistä on edelleen tekemättä.

Hallituksen arvion mukaan julkisen talouden kestävyysvaje on 4,7 prosenttia kansantuotteesta eli noin 9 miljardia euroa. Kestävyysvaje on julkisen talouden pitkän aikajakson tulojen ja menojen erotus.

Kestävyysvajeesta 2,5 prosenttiyksikköä eli noin viisi miljardia euroa pitäisi leikata kuntarakennetta uudistamalla ja kuntataloutta supistamalla. Hallinto- ja kuntaministeri HennaVirkkusen (kok) mukaan kuntien tehtävien kevennys on rahassa vuoden 2017 tasolla noin 1,2 miljardia euroa.

Virkkusen valmisteleman lakiesityksen lausuntokierros on tarkoitus saada päätökseen ennen hallituksen talouden kehysneuvottelua, joka on maaliskuussa. Hallituksessa on tehty kiisteltyä esitystä, joka antaisi valtioneuvostolle mahdollisuuden päättää kuntien pakkoliitoksista. Esitys koskisi kaupunkiseutuja, joiden työssäkäyntialueella on vähintään 100 000 asukasta.

Työssäkäyntialueita on kymmenen. Maakuntakeskuksien ympäristökuntia, joita pakkoliitos voisi koskea, on yhteensä 24. Määrällisesti eniten kuntia on Turun ympäristössä ja Tampereen seudulla.