Oriveden jätekaivosta uhattiin sakolla, mutta mitään ei tapahdu – Tukesin asiantuntijan rooli herättää kysymyksiä

Tukes antoi jo toisen lausunnon, joka myötäilee kaivosyhtiön toiveita. Ely-keskus haluaisi nostaa jätteen pois louhoksesta, samaa toivoo poliisi.

Dragon Mining
Teksti
Mikko Niemelä

Oriveden kultakaivoksen siivoamisesta on syntynyt erikoinen näytelmä, jossa keskeisessä roolissa ovat Pirkanmaan ely-keskus ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Ely-keskus määräsi jo kesällä 2020, että kaivosyhtiö Dragon Miningin pitää aloittaa siivoustyö syyskuussa 2020. Tehostaakseen vaatimusta ely-keskus laati pelotteeksi 30 000 euron uhkasakon.

Oriveden kultakaivoksella on dumpattu jätteitä 66–85 metrin syvyyteen ainakin 300 000 kiloa.

Dragon Mining ei ole aloittanut siivoustyötä ely-keskuksen vaatimuksista huolimatta. Sen sijaan kaivosyhtiö hakee laittomalle kaatopaikalle ympäristölupaa jälkikäteen.

Pirkanmaan ely-keskus ei ole myöskään aloittanut uhkasakkomenettelyä, sillä Tukes on antanut Dragon Miningin pyynnöstä uuden lausunnon siivoustyön vaarallisuudesta. Tukesin lausunto on järjestyksessään toinen. Ensimmäisen lausunnon kaivosviranomainen antoi alkutalvella 2019.