Nuoret äänestävät muita useammin ehdokas edellä – näistä syistä puoluekanta painaa eduskuntavaaleissa

Suomalainen vaalitapa voi olla monimutkaisempi hahmottaa kuin ruotsalainen, jossa äänen voi halutessaan antaa pelkälle puoluelistalle.

Suurin osa suomalaisista tekee äänestyspäätöksensä eduskuntavaaleissa ensisijaisesti puoluekannan perusteella. Edellisistä vaaleista tehdyssä kyselytutkimuksessa reilu neljäsosa vastaajista kertoi kuitenkin valinneensa parhaan ehdokkaan täysin riippumatta siitä, mitä puoluetta tämä edusti.

Täysin ehdokaskeskeisesti äänestäminen on yleisempää nuorten kuin muiden ikäryhmien keskuudessa. Vuoden 2019 vaaleissa se oli yleisintä alle 30-vuotiailla, joista noin kolmasosa kertoi painottavansa äänestyspäätöksessään selvästi ehdokasta. Puoluetta pitivät merkittävimpänä yli 70-vuotiaat, joista vain viidesosa kertoi äänestävänsä ehdokasta puolueesta riippumatta.

Äänestäjän kannattaa olla perehtynyt ehdokkaan näkemysten lisäksi puolueen yleisiin linjauksiin, sillä eduskunnassa ryhmän yhteiset tavoitteet ja puoluekuri ohjaavat pitkälti päätöksentekoa, sanoo yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.

”Jos ehdokkaan näkemykset eroavat hänen puolueensa näkemyksistä jossain asiassa kovin paljon, kannattaa miettiä, kuinka hyvä todennäköisyys näitä näkemyksiä on siinä puolueessa edustaa.”