Metsää hakataan yli miljoona rekkalastillista vuodessa – Raha ratkaisee yhä metsäpolitiikassa

Uutisanalyysi: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei ole helppoa, mutta se on pakko tehdä, jos maapallolla aiotaan jatkossa toteuttaa edes jonkinlaista metsäpolitiikkaa.

hakkuut
Teksti
Mikko Niemelä

Yksityiset metsänomistajat, valtio ja metsäyhtiöt hakkasivat vuonna 2017 markkinakäyttöön 65 miljoonaa kuutiota puuta.

Kuutiomäärä vastaa noin 1,1 miljoonaa puulla lastattua perävaunullista rekkaa, kun yhteen rekkaan lasketaan mahtuvan 60 kiintokuutiota.

Suomessa hakkuiden määrä on noussut tasaisesti 1990-luvun laman jälkeen. Notkahduksia on tapahtunut taantumissa, etenkin vuonna 2009. Tuolloin markkinahakkuita tehtiin noin 43 miljoonaa kuutiota. Edellisen kerran hakkuut olivat pienemmät 1991-1993.

Suomessa hakatuista puista tehdään pääosin sahatavaraa, paperia, vaneria, kartonkia, erilaisia puutuotteita ja sellua. Historia on pitkä: ensimmäinen saha perustettiin 1500-luvulla.

Siitä lähtien metsäteollisuus on tuonut suomalaisille vaurautta. Vuonna 2018 metsäteollisuus on edelleen Suomen talouden puujalka.