Marinin hallitus haluaa EU:n elpymispaketin läpi eduskunnassa ilman opposition apua – Professoreilta tuli vihreää valoa

EU-myönteinen kokoomus kipuilee koronaelpymispaketin kanssa. Puolueen sisällä pohditaan, kuinka pitkälle pakettia ollaan valmiita vastustamaan.

elpymispaketti
Teksti
Samuel Nyroos

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen puoltavat hallituksen kantaa, jonka mukaan EU:n omien varojen päätös voidaan hyväksyä eduskunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Omien varojen päätös määrittelee EU:n budjetin rahoituksen vuosille 2021–2027. Tällä kertaa päätös on poikkeuksellinen, sillä siinä annetaan Euroopan komissiolle valtuudet ottaa lainaa 750 miljardia euroa koronaelpymispakettia varten. 

EU:n neuvosto hyväksyi omien varojen päätöksen joulukuussa 2020, mutta sen toteutuminen vaatii vielä ratifioinnin jokaisessa jäsenmaassa. Suomessa hallitus jätti esityksensä eduskunnalle tammikuun lopussa.

Tärkeä avoin kysymys on, riittääkö päätöksen hyväksymiseen eduskunnassa yksinkertainen enemmistö, jolloin hallitus ei tarvitsisi apua oppositiosta esityksen läpiviemiseen.

Perustuslain mukaan kahden kolmasosan enemmistö vaaditaan, jos päätöksellä siirretään merkittävää toimivaltaa Euroopan unionille.