Lohkoketjut tulevat - Bitcoinin taustateknologia voi tehdät pankit tarpeettomiksi

Ideana on tuoda luottamusta sellaisten tahojen välille, jotka eivät tunne toisiaan.

bitcoin
Teksti
Mikko Huotari

Maailman talousfoorumi arvioi, että vuonna 2027 koko maailman bruttokansantuotteesta 10 prosenttia on kytköksissä lohkoketjuteknologiaan. Kyseessä on siis mullistava megatrendi, mutta suurelle yleisölle lohkoketjut ovat vielä täyttä hepreaa.

Avainsanat ovat luottamus ja tietokantojen hajauttaminen.

Lohkoketjujen sisältämä tieto on palvelimilla ympäri maailmaa, eikä se ole minkään yksittäisen tahon hallussa. Kyse on ikään kuin tilikirjasta, johon jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus päästä käsiksi. Kun tietokantaan tehdään muutos, muut käyttäjät, eli käytännössä koneet, äänestävät, onko tieto aito. Jos se on, tieto lisätään lohkoketjuun. Kaikki tieto tallentuu todistettavasti ja on jäljitettävissä. Tämä synnyttää luottamuksen.

Vaikka kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus päästä käsiksi tietoihin, yksittäiset tiedot voidaan tehdä tarvittaessa salatuiksi. Muut käyttäjät näkevät, että tietoa on muutettu, mutta eivät saa siitä enempää selville. Virolaiset ovat rakentaneet lohkoketjuihin pohjautuvan henkilötietojärjestelmän. Kansalaiset voivat tarkastaa, onko omia tietoja muutettu, mutta toisten tietoja ei voi vakoilla.

Lohkoketjujen nerokkaana ideana on tuoda luottamusta sellaisten tahojen välille, jotka eivät tunne toisiaan.