Lobbaamisen harmaa alue

Suomi ei ole kehotuksista huolimatta suostunut kriminalisoimaan vaikutusvallan kauppaamista. Viimeksi sitä yritettiin viime hallituskaudella.

politiikka
Teksti
Jarno Liski

Käynnissä olevissa Suomen hallitusneuvotteluissa on puhuttu lobbarirekisteristä, jolla vaikuttamisen asiallisuutta turvattaisiin.

Asiattoman vaikuttamisen kriminalisoinnista ei ole keskusteltu, vaikka Suomi on saanut sen puuttumisesta moitteet.

 

Suomi hyväksyi vuonna 2002 lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen, mutta ei varauksetta. Kahdesta sopimukseen tehdystä varaumasta toinen koski vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia. Suomi ei halunnut tehdä sitä.