Kyllä oli kokoomuksella hankalaa: Petteri Orpo ei halunnut vastata vanhuskyselyyn, sillä kysymykset olivat vääriä

Kommentti: Poliitikot lupailevat vanhustenhoitoon sitä sun tätä. Todelliset konstit rahapulan ja hoitajien ahdingon lievittämiseen ovat kuitenkin vähissä.

arvokeskustelu
Teksti
Mikko Niemelä

Suomen Kuvalehti teki eduskuntapuolueille ja näiden johdolle kyselyn vanhuspalvelulain muutosten tarpeista, hoitajamitoituksesta, valvonnasta ja palvelujen rahoittamisesta.

Jokainen puolue sai eteensä kysymyspatteriston, jossa haettiin konkreettisia keinoja ja vastauksia vanhustenhoidon tilan parantamiseksi niin yksityisissä kuin julkisissakin hoivalaitoksissa.

Kysymykset nojautuivat asiantuntijahaastatteluihin ja koskivat etenkin ympärivuorokautista hoitoa, jossa esiin nousseet ongelmat ovat.

Kyselypatteriston jälkeen lehti haastatteli kaikki puoluejohtajat vielä erikseen.

Haastattelut osoittivat, kuinka poliittisesti vaikeasta aiheesta on kysymys.