Arvokas roska

Polttolaitokset ja kierrätys kilpailevat samasta materiaalista.

raha
Teksti
Mikko Huotari

Jäte on maailmanlaajuinen ongelma, mutta yhä useammin se on myös haluttu raaka-aine.

Suomessa keräyspaperi ja pakkauskartonki kiertävät hyvin. Lasi ja puhtaat muovijätteet ovat käyttökelpoista raaka-ainetta.

Myös biojätteelle on syntynyt kattava verkosto. Biokaasulaitoksissa jätteestä mädättämällä saadaan humusta ja puhtaasti palavaa polttoainetta.

Sitran arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuodessa.