Myrskyn keskellä

Kaivoksia tarjotaan vastaukseksi ilmastokriisiin. Suomen valtion GTK johti kaivosten hyväksyttävyyttä edistäviä EU-hankkeita – ja suututti kymmenet eurooppalaiset kansalaisjärjestöt.

SK tutki
Teksti
Outi Salovaara

Syyskuun 22. päivänä Espanjan parlamentin alahuoneen kansanedustaja Néstor Rego esitti maan hallitukselle tiukkasävyisen kysymyksen:

”Onko hallitus tietoinen, että Euroopan petostentorjuntavirasto Olaf tutkii EU:n rahoittamia Next- ja iTarget-kaivoshankkeita ja eurooppalaisten veronmaksajien rahojen mahdollista vilpillistä käyttöä?”

Molemmissa hankkeissa oli kumppanina espanjalainen Valoriza Minería -kaivosyhtiö, joka omistaa vanhan volframikaivoksen Luoteis-Espanjassa.

Rego kertoi, ettei San Finxin kaivoksessa ole tehty lain vaatimaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja että viranomaiset ovat katsoneet laittomuutta läpi sormien.