Liian paljon pyydetty

Korkein hallinto-oikeus totesi verottajan laajat pankkitietopyynnöt laittomiksi. Ratkaisu voi johtaa varakkaille veronkierrosta annettujen mätkyjen purkuvaatimuksiin.

talous
Teksti
Jarno Liski

Korkein hallinto-oikeus totesi tammikuun lopussa verottajan laajat pankkitietopyynnöt laittomiksi. Tietoja oli kerätty useista pankeista veronkierron paljastamiseksi. KHO piti tietosuojalainsäädännön vastaisena verottajan jo vuonna 2013 esittämää pyyntöä saada listaus kaikista Evli Pankin asiakkaista.

”Tietopyyntöä ei ole tältä osin pyrittykään rajaamaan sellaisiin asiakkaisiin, joita koskevien tietojen voidaan olettaa olevan verovalvonnan toteuttamiseksi tarpeellisia”, tuomioistuin perusteli.

 

Ratkaisu oli erävoitto pankeille, joiden tietoihin verottaja sai laajan pääsyn vuonna 2011. Silloin mahdollistettiin niin sanotut vertailutietotarkastukset pankkeihin ja muihin luottolaitoksiin. Vertailutietotarkastuksella tarkoitetaan verotarkastusta, jolla ei tarkasteta yrityksen omaa toimintaa, vaan vain kerätään verottajalle tietoja esimerkiksi yhtiön asiakkaista.