Kemijärven selluyhtiön tilintarkastaja irtisanoutui – yhtiö ei ollut kertonut hänelle koko totuutta osakeannin maksamisesta

Boreal Bioref -yhtiön laiton tila syveni, kun sen tilintarkastaja erosi 13. lokakuuta. Seuraavana päivänä kokoontui outo yhtiökokous.

Maksuvaikeuksiin joutunut Boreal Bioref Oy päätti joulukuussa 2020 suunnata osakeannin Vataset Teollisuus Oy:lle tai tämän määräysvallassa olevalle yritykselle. Vataset Teollisuus Oy on yrittäjä Harri Vatasen yhtiö, joka on perustettu Kemijärven sellutehtaan uudeksi hankeyhtiöksi.

Boreal Biorefin tavoite oli turvata maksuvalmiutensa suunnatusta annista saaduilla rahoilla. Vataset Teollisuuden motiivi oli päästä käsiksi Boreal Bioref Oy:n ympäristölupaan, joka oli saatu sellutehdasta varten.

Alun perin Boreal Bioref päätti 100 000 osakkeen ja 500 000 euron annista, mutta Vatasen vaatimuksesta anti puolitettiin 250 000 euroon. Loppujen lopuksi annissa merkittiin 66 302 osaketta. Osakekohtainen hinta oli 2,50 euroa, joten annin yhteissumma oli 165 755 euroa.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) rekisteröi suunnatun osakeannin syyskuun alussa 2021.

Jos osakeyhtiössä on tilintarkastaja, tällä on tärkeä rooli osakeannin rekisteröimisessä. Boreal Biorefin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuun yhtiön tilien tarkastamisesta kantoi KHT-tilintarkastaja Jari Karppinen.