Kansa velkaantuu – rikkaat rikastuvat

Keskivertosuomalaisen varallisuus ei takaa taloudellista riippumattomuutta, sanoo taloushallinan asiantuntija.

asuntolainat
Teksti
Mikko Huotari

Varallisuus on jakautunut Suomessa epätasaisesti. Tilastokeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan varakkain kymmenesosa omisti melkein puolet nettovarallisuudesta vuonna 2013. Köyhempi puolikas Suomea omisti noin seitsemän prosenttia. Nettovarallisuus saadaan vähentämällä varoista velat.

Pitkällä aikavälillä varakkaimman kymmenyksen osuus varallisuudesta on kasvanut, mikä tarkoittaa, että varallisuuserot ovat kasvaneet.

Neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 252 000 euroa ja neljäsosalla alle 10 000 euroa.

Suomalaisten kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa. Mediaani tarkoittaa sitä, että jos kaikki kotitaloudet laitetaan varallisuusjärjestykseen, valitaan keskimmäinen.

Suomalaiset ovat vaurastuneet, mutta varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmen korvaan keskivertosuomalaisen varallisuus kuulostaa edelleen kovin pieneltä.