Kanava: Työn tuottavuus ei kasva, koska konttorin puolella tarvitaan yhä enemmän väkeä juristeista somettajiin

Yritysten arvonlisä hupenee kasvaneisiin tukitoimintoihin, kirjoittaa tutkijaryhmä, joka tarjoaa uutta selitystä tuottavuusparadoksiin.

Kanava
Teksti
Heikki Ailisto Kari Hiekkanen Helena Kortelainen Timo Seppälä

”Tuottavuus kasvaa edelleen yritysten ydintoiminnoissa, mutta saavutettu tuottavuushyöty käytetään suurelta osin yrityksen kasvavissa tukitoiminnoissa, joita muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii.” Tällaisen arvhypoteesin esittävät Teollisuuden digitaalinen murros -hankkeen tutkijat Kanava-lehden numerossa 2/2021. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

 

Työn tuottavuus on kasvanut hyvin hitaasti 2000-luvulla kaikissa kehittyneissä maissa, myös Suomessa. Tämä tuntuu yllättävältä, kun samaan aikaan digitalisaatio on edistynyt nopeasti ja sen on luvattu tuovan suuria parannuksia työn tuottavuuteen kaikilla toimialoilla.

Tätä tuottavuusparadoksiksi kutsuttua ilmiötä on tutkittu taloustieteen piirissä paljon ja useita selitysmalleja on esitetty. Mikään niistä ei kuitenkaan anna täysin tyydyttävää vastausta. Voisiko ratkaisu löytyä yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristön monimutkaistumisesta ja siitä kumpuavasta tukitoimintojen vaatiman työpanoksen kasvusta?

Taloudellista kasvua pidetään edelleen keskeisenä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Kansantalouden tuottama arvo voidaan esittää työn tuottavuuden ja tehtyjen työtuntien tulona. Sekä edellinen Juha Sipilän (kesk) että nykyinen Sanna Marinin (sd) hallitus ovat kiinnittäneet paljon huomiota yhtälön toisen tekijän, työtuntien määrän, kasvattamiseen. Hallitukset ovat panostaneet työllisyysasteen nostoon. Media seuraa työllisyysastetta tiiviisti ja sen nousut ja laskut raportoidaan tarkoin.