Kaivosyhtiö Terrafame pulassa sulamisvesien kanssa: Sulfaatin määrä noussut yli raja-arvojen, yhtiö hakenut lupaa lisäpäästöille

Kainuun ely-keskus on antanut Terrafamelle kirjallisen huomautuksen luparaja-arvoista ja vesienhallinnasta. Hallintopakkomääräystä ei ole annettu.

Joni Lukkaroinen
Teksti
Mikko Niemelä

Talven valtavan lumikuorman sulaminen aiheuttaa vaikeuksia valtion enemmistöomistamalle Terrafamen nikkelikaivokselle Sotkamossa.

Suomen ympäristökeskuksen lumi- ja sulamisvesiseurannan mukaan kaivoksen lähistöllä lumen määrä on ollut ennätyslukemissa ja sulamisvedet lisääntyvät kevätauringon myötä.

Sulamisvedet ovat lisänneet merkittävästi Terrafamen kaivosprosessissa olevan veden määrää. Kaivoksen puhdistettuja purkuvesiä on johdettu tavanomaista enemmän Nuasjärveen, Oulun seudun vesistöihin ja Vuoksen vesistöalueelle etelään.

Samalla kaivoksen suuret vesimassat nostavat väistämättä purkuputken kautta juoksutettavan veden sulfaattipitoisuutta. Liiallinen sulfaatti rehevöittää vesistöjä ja heikentää veden laatua.

Terrafamen ympäristöluvan mukaan pitoisuusraja on 2 000 milligrammaa litrassa. Raja ylitettiin yhtiön tiedotteen mukaan lievästi maaliskuussa, jolloin sulfaattipitoisuudeksi mitattiin 2 031 milligrammaa litrassa.