Kaivosyhtiö lähtee, riski jää

Bolidenin Kylylahden kaivoksen ylivuotovedet huolettavat valvojaa. Ministeriössä pohditaan, pitäisikö kaivosyhtiöiden vakuusvaatimuksia laajentaa.

Kotimaa
Teksti
Janne Laitinen

Kylylahden kaivoksella Polvijärvellä tehdään purkutöitä. Kaivosyhtiö Boliden sulkee kaivoksen, koska malmivarat ehtyivät. Tulevaan kesään 2021 mennessä on määrä aloittaa kaivosalueen maisemointi ja palauttaminen metsämaaksi.

Yhtiön jälkihoitosuunnitelma ei kaikilta osin tyydytä valvovaa viranomaista. Huolena on kaivokseen kertyvä vesi. Kun kaivos suljetaan, se alkaa hiljalleen täyttyä happamasta, sulfaatti- ja metallipitoisesta vedestä. Ylivuotovedet on käsiteltävä ja johdettava pois kaivosalueelta luvanvaraisesti.

Bolidenin mukaan kaivoksesta tulevan ylivuotoveden määrää, laatua tai purkukohtaa ei voida luotettavasti arvioida. Yhtiö ehdottaa tarvittaessa myöhemmin tehtävää erillisselvitystä. Kaksi kaivosvesiallasta säästetään ylivuotovesien varalta.

”Kaivosyhtiöltä pitäisi voida vaatia vakuus, jolla kompensoidaan ylivuotovesien käsittelystä aiheutuvat kustannukset”, sanoo Kylylahden vastuuvalvoja, ympäristöasiantuntija Mari Heikkinen Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta.