Jos Suomen metsäkato jatkuu nykyisellä vauhdilla, Suomi on puuton 1600 vuoden kuluttua

Peltojen raivaajille ja rakentajille pohditaan maksuja maankäytön muutoksesta. Poliittiset päätökset maksuista siirtyvät seuraavalle hallitukselle.

hiilinielut
Teksti
Mikko Niemelä

Euroopan unionin maankäyttösektorilla metsät ovat ylivoimaisesti suurin hiilinielu. Päästöistä suurin osa tulee metsäkadon seurauksena, kun metsiä hakataan ja niiden tilalle rakennetaan teitä, taloja ja maataloutta.

Metsää hakataan yhä enemmän myös kaivosten, sähkölinjojen ja tuulivoiman tieltä, mikä osaltaan kiihdyttää metsäkatoa.

Suomesta metsää on hävinnyt 2010-luvulla vuosittain noin 14 000 hehtaaria. Se on alle 0,1 prosenttia koko metsäalasta, joka Suomessa on 22,8 miljoonaa hehtaaria. Laskennallisesti tämä tarkoittaa sitä, että jos metsää katoaisi tulevaisuudessakin 14 000 hehtaarin vuosivauhdilla, ei Suomessa olisi lainkaan puita noin 1600 vuoden kuluttua.

Tiedot käyvät ilmi valtioneuvoston maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta, joka julkaistiin 8. heinäkuuta. Selonteko on ensimmäinen laatuaan ja se kokoaa yhteen keinoja, joiden avulla maankäytön päästöjä voitaisiin vähentää ja hiilinieluja vahvistaa.