Husin laittomat miljoonahankinnat: Kuntapoliitikkojen vastuuta selvitetään – talousjohtaja erosi

Tilintarkastaja jätti Husin valtuuston arvioitavaksi, voiko hallituksen jäsenille ja muutamalle johtajalle myöntää vastuuvapauden.

hankintalaki
Teksti
Mikko Niemelä

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin vuoden 2019 tilinpäätöskertomuksesta käy ilmi, että osa sairaanhoitopiirin vastuuhenkilöistä voi joutua vastuuseen miljoonahankintojen kilpailuttamisen laiminlyönnistä.

Hus-kuntayhtymän hallituksen jäsenille, talousjohtajalle, Hus Logistiikan toimialajohtajalle ja hankintapäällikölle ei ehdoteta vastuuvapauden myöntämistä.

”Kilpailutusten puutteellisuuden mahdollisesti aiheuttaman vahingon määrään liittyvän epävarmuuden vuoksi emme pysty ottamaan kantaa vastuuvapauden myöntämiseen”, tilintarkastajan laatimassa tarkastuskertomuksessa todetaan.

Hallituksessa istuu kuntapoliitikkoja Uudenmaan eri kunnista. Vastuuvapauskysymys siirtyy seuraavaksi Husin valtuustolle, joka käsittelee asiaa kokouksessaan 11. kesäkuuta.

Jos valtuusto ei myönnä vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja muutamille johtajille, heitä vastaan on mahdollista nostaa kanteita, jotka käsiteltäisiin tapauskohtaisesti oikeudessa.

Ongelmat liittyvät Husin laittomiin hankintoihin, joihin myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on puuttunut.

KKV lähetti tiedotteen marraskuussa 2019, jossa se kertoi Husin jättäneen kilpailuttamatta useiden miljoonien eurojen hankintoja.

KKV esitti Husille 160 000 euron seuraamusmaksuja, koska hankintojen organisoimisessa oli järjestelmällisiä puutteita. Asia on edelleen vireillä ja markkinaoikeuden ratkaisua odotetaan alkusyksystä 2020.

 

Husin hankinnoista vastaavat henkilöt olivat esimerkiksi kilpailuttaneet pehmopaperi- ja jätesäkkituotteiden hankinnat vuosina 2013 ja 2014, mutta sopimuskausien päätyttyä tuotteet oli ostettu suoraan pääosin aikaisemmat kilpailutukset voittaneilta tavarantoimittajilta.

Hankintalain ja kilpailutuksen tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä.

Husin johto oli sopinut tilauksista suoraan sähköpostilla, eikä tilauksista löytynyt lainkaan sopimusasiakirjoja.

Sairaanhoitopiirin omistavat Uudenmaan kunnat. Husin vuosittainen liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa. Sairaanhoitopiiri toteuttaa merkittäviä julkisia hankintoja Uudenmaan alueen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin.

SK:n tietojen mukaan kilpailuttamattomia hankintoja on ollut vuositasolla 62 miljoonalla eurolla. Hankintojen kokonaissumma vuodessa on noin miljardi euroa.

 

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo, että niin kutsuttu hajautettu hankintamalli ei ole toiminut Husissa, eikä se ole tarjonnut riittävää läpinäkyvyyttä hankintoihin.

Hus on jo aiemmin tiedottanut, että se aikoo lisätä hankintaresurssejaan ja havaittuihin ongelmiin on jo puututtu. Hus on siirtynyt alkuvuodesta 2020 keskitettyyn hankintamalliin.

Myös henkilöstövaihdoksia on tapahtunut.

Husin talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mari Frostell irtisanoutui maaliskuussa 2020. Toimitusjohtaja Tuominen ei kerro, liittyikö Frostellin irtisanoutuminen hankintalain noudattamatta jättämiseen.

”Talousjohtaja Frostell irtisanoutui maaliskuussa siirtyäkseen uusiin tehtäviin”, Tuominen vastaa sähköpostitse.

Frostell työskenteli Husissa vuodesta 2008 lähtien. Hänen viransijaisenaan toimii Jari Finnilä.

 

Husin hallitus 2017–

 • Ulla-Maija Urho (kok), puheenjohtaja, Helsinki
 • Jari Oksanen (vihr), varapuheenjohtaja, Porvoo
 • Katrina Harjuhahto-Madetoja (kok), Helsinki
 • Marika Niemi (kok), Espoo
 • Mikko Piirtola (kok), Lohja
 • Sirpa Peura (kok), Vantaa
 • Reetta Vanhanen (vihr), Helsinki
 • Helka Hosia (vihr), Espoo
 • Ilkka Taipale (sd), Helsinki
 • Pirkko Letto (sd), Vantaa
 • Petri Kajander (sd), Raasepori
 • Björn Månsson (r), Helsinki
 • Harri Lehtimäki (ps), Helsinki
 • Anna Vuorjoki (vas), Helsinki
 • Kirsti Handolin (kesk), Nurmijärvi
 • Kari Reijula (Helsingin yliopisto)
 • Tomi Böhling (Helsingin yliopisto)