Husin laittomat miljoonahankinnat: Kuntapoliitikkojen vastuuta selvitetään – talousjohtaja erosi

Tilintarkastaja jätti Husin valtuuston arvioitavaksi, voiko hallituksen jäsenille ja muutamalle johtajalle myöntää vastuuvapauden.

hankintalaki
Teksti
Mikko Niemelä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin vuoden 2019 tilinpäätöskertomuksesta käy ilmi, että osa sairaanhoitopiirin vastuuhenkilöistä voi joutua vastuuseen miljoonahankintojen kilpailuttamisen laiminlyönnistä.

Hus-kuntayhtymän hallituksen jäsenille, talousjohtajalle, Hus Logistiikan toimialajohtajalle ja hankintapäällikölle ei ehdoteta vastuuvapauden myöntämistä.

”Kilpailutusten puutteellisuuden mahdollisesti aiheuttaman vahingon määrään liittyvän epävarmuuden vuoksi emme pysty ottamaan kantaa vastuuvapauden myöntämiseen”, tilintarkastajan laatimassa tarkastuskertomuksessa todetaan.

Hallituksessa istuu kuntapoliitikkoja Uudenmaan eri kunnista. Vastuuvapauskysymys siirtyy seuraavaksi Husin valtuustolle, joka käsittelee asiaa kokouksessaan 11. kesäkuuta.

Jos valtuusto ei myönnä vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja muutamille johtajille, heitä vastaan on mahdollista nostaa kanteita, jotka käsiteltäisiin tapauskohtaisesti oikeudessa.