Hiilinielujen vahvistaminen vaatii hallitukselta kipeitä päätöksiä: hakkuiden sääntely olisi iso muutos metsäpolitiikassa

Ministerit kuulevat asiassa Luonnonvarakeskuksen ja Ilmastopaneelin tutkijoita kesäkuun aikana. Konkreettisten päätösten teko siirtyy kesän yli.

Suomen metsätalouden ja maankäytön päästöt ovat kääntyneet suuremmiksi kuin metsiemme hiilinielut. Käytännössä metsäala päästää hiilidioksidia ilmakehään enemmän kuin metsämme pystyvät sitä sitomaan.

Luonnonvarakeskuksen laskeman ennakkotiedon mukaan maankäytön hiilidioksidipäästöt (CO2-ekv) olivat 2,1 miljoonaa tonnia liian suuret vuonna 2021.

Puuston kokonaispoistuma on kasvanut samaan aikaan, kun Suomen metsiä on hakattu yhä enemmän.

Useat ympäristöalan tutkijat, kuten Markku Ollikainen, Sampo Soimakallio ja Jyri Seppälä, ovat todenneet, että tilanne on vakava. Suomalainen metsä on merkittävä hiilivarasto ja tätä varastoa täytyisi vaalia.