Hallituksen tilaama tutkimus on märkä rätti kotitalous­vähennystä kannattaville – Hyötyjinä hyvätuloiset yli 50-vuotiaat

Uutisanalyysi: Kotitalousvähennys on jakanut oikeistoa ja vasemmistoa jo siitä asti, kun vähennys otettiin käyttöön kokeilun kautta vuonna 1997.

Valtioneuvoston kanslia tilasi vuonna 2019 tutkimuksen, jolta haluttiin tietoa kotitalousvähennyksen vaikutuksista työllisyyteen ja harmaaseen talouteen.

Kanslia tilaa vuosittain kulloisenkin hallituksen määrittelemien painopisteiden perusteella ”tutkimusteemoja”, joita voisi hyödyntää poliittisen päätöksenteon yhteydessä.

Maanantaina 25. tammikuuta Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoiden toteuttaman hankkeen loppuraportti julkaistiin valtioneuvoston kanslian sivuilla. Medialle oli lähetetty ennakkoon tutkimustiedote ja raportin suomen- ja englanninkielinen versio.

Tutkijoiden tulokset kotitalousvähennyksen vaikutuksista työllisyyteen ja harmaan talouden torjuntaan ovat märkä rätti kaikille niille, jotka ovat vaatineet kotitalousvähennyksen laajentamista.

Tutkimuksen mukaan kotitalousvähennys ei vähennä harmaata taloutta eikä lisää työllisyyttä.