Yli miljardi ilmastotoimiin

EU:n elpymisrahoista puolet menee Suomessa vihreään siirtymään. Ilmastokriteerit yllättivät.

digitalisaatio
Teksti
Samuel Nyroos

Hallituksen mukaan kestävän kasvun ohjelma vähentää Suomen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä kuusi prosenttia eli kolme miljoonaa tonnia. Mihin laskelma perustuu, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr)?

”Meillä on ollut puhtaan energian investointitukia jo aiemmin. Niistä tiedetään, millaisia päästövähenemiä hankkeilla voi saada aikaiseksi. Arvio on aika varovainen. Kaikkien investointikohteiden kuten liikenteen lataus- ja tankkausinfran päästövähenemiä ei ole laskettu arvioon mukaan. Todennäköisesti lukema tulee olemaan vielä suurempi.”

Unohdettiinko luonnon monimuotoisuus tavoitteista?

”Ohjelmassa on ’do no significant harm’ -periaate, eli millään toimilla ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa EU:n ilmastotavoitteille eikä luonnon monimuotoisuudelle. Se tulee huomioida esimerkiksi tehtäessä panostuksia energiajärjestelmään, akkuarvoketjuun ja maa- ja metsätalouden ilmastotoimien vauhdittamiseen.”