Ydinvoimasta tehtiin kestävää

Ydinvoimayhtiöt ovat tyytyväisiä komission linjaukseen luokitella ydinvoima ekologisesti kestäväksi. Taksonomian yksityiskohdat aiheuttavat kuitenkin vielä epävarmuutta koko alalle.

politiikka
Teksti
Mikko Niemelä

Euroopan komissio päätti sisällyttää ydinvoiman mukaan niin sanottuun taksonomia-asetukseen.

Taksonomia on EU:n luokitus siitä, mitä rahoituskohteita voidaan pitää ympäristön kannalta kestävinä.

Samalla komissio teki ehdotuksen kriteereistä, joiden perusteella ydinvoima on osa EU:n vihreää siirtymää.

Komission tutkimuskeskus Joint Research Centre totesi raportisssaan jo maaliskuussa 2021, ettei ydinvoiman sulkemiselle taksonomian ulkopuolelle ole tieteellisiä perusteita.