Asiantuntijat: Luonnonsuojelulain kiistellyt pykälät jäivät epäselviksi – Huoli metsäteollisuuden ostojen loppumisesta ”vaikuttaa liioittelulta”

Keskusta on ollut huolissaan, ettei metsäteollisuus enää ostaisi puuta alueilta, joissa on asetukseen kirjattuja uhanalaisia luontotyyppejä.

Kiistelyä aiheuttaneet luonnonsuojelulain pykälät uhanalaisista luontotyypeistä jättivät paljon tulkinnanvaraa ja ne olisi voinut muotoilla hallituksen esitykseen selkeämmin, arvioi Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori Kai Kokko.   

”Luonnon monimuotoisuus vähenee Suomessa, joten nykyistä vahvempaa luontotyyppisuojelua tarvitaan monimuotoisuuden turvaamiseen. Esitykseen jäi tässä kohdassa epämääräisyyttä. Olisi tarvittu enemmän konkretiaa näiden pykälien tarkoituksesta ja vaikutuksesta, jotta nyt nähtyä tilannetta ei olisi syntynyt”, hän sanoo. 

Sanna Marinin (sd) hallitus ajautui marraskuun lopussa entistäkin pahempaan riitelyyn, kun keskusta päätti liittoutua oppositiopuolueiden kanssa poistaakseen luonnonsuojelulaista itselleen epämieluisia kohtia. Keskustan ja opposition äänet voittivat ympäristövaliokunnassa, ja esityksestä poistettiin muun muassa uhanalaisia luontotyyppejä koskevat pykälät 64 ja 65.  

Keväällä alkuperäinen lakiesitys kelpasi vielä keskustankin ministereille. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli perusteli puolueen mielenmuutosta sillä, että osa lain mahdollisista seurauksista metsänomistajille tuli ilmi vasta eduskuntakäsittelyn aikana.