Asiantuntijat kyseenalaistavat hallituksen työllisyystavoitteen: kaikki eivät pysty työllistymään kokoaikaisesti

Työajan suhteen hallituksen arvio on liian optimistinen, sanoo työelämäprofessori Vesa Vihriälä.

työllisyys
Teksti
Tuukka Tuomasjukka

Taloustieteilijät kritisoivat hallitusohjelman arviota, jonka mukaan 100 000 uudella työllisellä luodaan valtiontalouteen kahden miljardin säästöt. Arviossa lisätyöllisten oletetaan tekevän suurilta osin kokoaikatyötä, vaikka työllisyyslukujen kohotessa yhä useampi lisätyöllinen on työskennellyt osa-aikaisesti.

Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä pitää tavoitteeseen liitettyjä säästötoiveita optimistisina. Hänen mukaansa taustalla oleva laskelma ei ota huomioon sitä, että syntyvä lisätyöllisyys on merkittävältä osin osa-aikaista. 

”Minusta on kohtuullisen hyvät perusteet sanoa, että työajan suhteen heidän laskelmansa on liian optimistinen”, hän sanoo.

Muutkin ovat huomauttaneet tavoitteen vaikeudesta ja osa-aikatyön roolista työllistymisessä.  Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen totesi elokuussa Ylen Ykkösaamussa, että 100 000 työllisen saaminen on haasteellista.