Analyysi: Ennallistamiskiistassa vastakkain ovat metsäteollisuuden rahat sekä metsien, soiden ja järvien tulevaisuus

Marinin hallituksen viime metrien poliittinen taistelu kietoutuu perisuomalaiseen kansallismaisemaan.

Paljonko tämä touhu maksaa? Miksi Suomi haluaa luovuttaa metsäasioissa päätösvaltaa Euroopan unionille kansallisesti tärkeissä asioissa? Eikö ymmärretä, että Suomi elää metsätaloudesta?

Nämä kysymykset hallitsevat varsin usein metsäpoliittista kiistelyä, kun punnitaan luonnon monimuotoisuutta ja metsäteollisuuden intressejä.

Sanna Marinin (sd) hallituksen viime metrien poliittinen taistelu kietoutuu luonnon ennallistamisasetukseen eli käytännössä perisuomalaiseen kansallismaisemaan metsistä, järvistä ja soista.

Näitä kansallismaisemaan kuuluvia ”palasia” pitäisi EU-komission mukaan ennallistaa luonnontilaan, koska luonto ei voi hyvin. Sitä on hakattu, sotkettu ja käytetty hyväksi vuosisatoja Suomessa ja Euroopassa.